1 - Vedanta Sacramento Entrance

1 - Vedanta Sacramento Entrance

2 - Vedanta Sacramento Loggia

2 - Vedanta Sacramento Loggia

3 - Vedanta Sacramento Main Building

3 - Vedanta Sacramento Main Building

4 - Vedanta Sacramento Lawn

4 - Vedanta Sacramento Lawn

5 - Vedanta Sacramento Our Emblem

5 - Vedanta Sacramento Our Emblem

6 - Vedanta Sacramento Chapel Shrine

6 - Vedanta Sacramento Chapel Shrine

7 - Vedanta Sacramento Hymn in Artform

7 - Vedanta Sacramento Hymn in Artform

8 - Vedanta Sacramento Library

8 - Vedanta Sacramento Library

9 - Vedanta Sacramento Bookstore

9 - Vedanta Sacramento Bookstore